Haberler

İMALAT SANAYİSİ MESLEKİ EĞİTİMİNE ROBOTİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRASYONU


Gerçekleştirdiği ve sürdürdüğü birçok uygulama ile Üniversite-Sanayi işbirliklerine güzel ve önemli örnekler sunmakta olan Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Otomotiv Meslek Yüksekokulu, kuruluşundan itibaren mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi ve uygulamalı mesleki eğitimleri ile dikkat çekmektedir. Okulumuzun bir misyonu da; mesleki eğitimde Ulusal meslek standartlarının uygulanması ve ihtiyaç duyulan yeni mesleklerin dizayn edilmesi olup, bu misyon gereği müfredat güncellemeleri ile sürekli olarak eğitim içerik ve alt yapısını güncel tutmaktayız. Yine bu amaçla; Okulumuz yürütücülüğünde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın genel koordinasyonunda T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında finanse edilen “İMALAT SANAYİSİ MESLEKİ EĞİTİMİNE ROBOTİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRASYONU” Projemiz ile önemli bir mesleki eğitim hamlesi yapılmıştır. Projemiz, Kocaeli Sanayi Odasının ortaklığında, iştirakçi firma (FORD OTOSAN, BOYSİS, KUKA ve HKTM) destekleri alınarak gerçekleşmiştir. Önemli proje faaliyetlerimizden biri olan müfredat geliştirme çalışmalarımızda, iştirakçi firmalarımıza ek olarak birçok sanayi kuruluşunun da katılımının sağlandığı ROTE’19 ve ROTE-US Çalıştayları yapılmış, böylelikle; sanayinin öncül birçok firmasının da görüş ve önerileri alınmıştır. Bu çalıştaylar ile elde edilen veriler ışığında müfredat düzenlememizin yanında Geleceğin meslekleri olan “Endüstriyel Robot Programcısı” ve “Endüstriyel Robot Bakımcısı” için Ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlanarak Mesleki Yeterlilik Kurumuna sunulmuştur. Sanayinin güncel beklentilerine uygun olarak mevcut eğitim süreçlerimizi, yeniden tasarladığımız bu projemiz ile, otomotiv imalat sanayinde geniş bir istihdam oranına sahip olan Kaynak, Boya ve Montaj işleri personel işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim süreçlerimize robotik teknolojilerinin entegre edilmesi ve bu mesleklere ait "Mesleki Farkındalık" oluşması için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Projemizde; Okulumuzun, Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri” ve “Otomotiv Teknolojisi” Programlarımızda kayıtlı öğrencilerimize endüstriyel robotları kullanma becerilerinin kazandırılması için eğitim müfredatına, uygulamalı ve teorik dersler eklenmiş ve robotik üniteler ile eğitim alt yapısının güncellenmesi sağlanmıştır. Öğrencilerimize mesleğini öğrenmenin yanında mesleğine ait robotik teknolojileri öğrenme ve kullanma becerisi kazandırmaktayız. Müfredat çalışmaları kapsamında, dört yarıyıl olan eğitim süresinin 2, 3 ve 4. yarıyıllarına uygulama saatleri olan “Endüstriyel Robot Programlama I, II ve III” dersleri eklenmiştir. Bu derslerde öğrencilerimizin, endüstriyel robot programlamaya yönelik teorik bilgi ve uygulama becerileri kazanması sağlanmaktadır. Okulumuz mevcut alt yapısında bulunan uygulama ortamlarının geliştirilmesi amacıyla; 1 adet nokta direnç kaynağı robotu ve 1 adet gaz altı kaynak robotumuza ilave olarak projemiz mali desteği kapsamında; 1 adet Kaynak Robotu, 1 adet Taşıma-Montaj Robotu ile 1 Adet Boya robotu ve boya kabini olmak üzere üç yeni robot ünitesi tüm ekipmanları ile tedarik edilmiş, atölyelerimizde kurulumları sağlanarak eğitim amaçlı kullanıma alınmıştır. Ayrıca proje kapsamında, bilgisayar destekli robot yazılım lisans hibeleri de alınmış olup 3D simülasyon destekli offline endüstriyel robot programlama eğitimlerimiz devam etmektedir. Proje faaliyetlerimizin tanıtılması ve istihdama açık hale gelmesi için sanayi işverenleri ile öğrencilerimizin irtibat noktası olan internet ara yüzümüz “rote.kocaeli.edu.tr” adresli web sayfamız üzerinden eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizi sanayici işverenler ile buluşturmaktayız. Projenin uygulandığı Okulumuzda, çağımızın kaçınılmaz gerekliliği olan "Eğitimde Endüstri 4.0" uygulama mekanizmaları hız kazanmıştır. Projenin uygulanması ile beraber, sanayinin ihtiyaç duyduğu çağın gerektirdiği robotik teknolojileri kullanabilen üretim süreçlerinde görev alacak ara eleman (mavi yaka) yani robotik araçları kullanabilen teknik personellerin yetiştirilmesinde önemli bir adım atılmıştır. HEDEFİNDE NİTELİKLİ BİR MESLEK ADAMI OLMAK OLAN TÜM ARKADAŞLARIMIZI ARAMIZA KATILMAYA BEKLİYORUZ…
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors