Oto Boya ve Karoseri

Oto Boya ve Karoseri

Genel Bilgi

Programımız, Sanayi-Üniversite-Yerel Yönetim ortaklığının kararlı ve güzel bir örneği olarak, Kocaeli Üniversitesi, Vehbi Koç Vakfı, Gölcük Belediyesi ve Ford Otosan A.Ş. arasında 14.05.2012 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü sonucunda kurulan Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu çatısı altında 2014-2015 eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Program Genel Profili

Oto Boya ve Karoseri Programı iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim vermektedir. Öğrenciler, eğitim planında yer alan derslerin yanı sıra, okul çatısı altında yer alan Prototip Atölyesinde uygulama becerilerini kazanıp geliştirebilmektedirler. Bunun yanında, Ford Otosan A.Ş. ile yapılan eğitim işbirliği protokolü kapsamında, ikinci sınıfta bulunan başarılı öğrenciler, Ford Otosan A.Ş. fabrikalarında İşletmede Mesleki Eğitim (İME) olarak adlandırılan, işyerinde uygulamalı eğitim imkanından da faydalanabilmektedirler.

Öğretim Programı İle İlgili Genel Açıklamalar

BÖLÜM
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ
PROGRAM
OTO BOYA VE KAROSERİ
PROGRAMIN TANIMI
5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ
Öğrenci, en az 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ
2 yıl (Staj süresi dahildir.)
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Öğrenci başarısı yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları, projeler, seminerler, arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar, staj ve benzeri araçlarla ölçülür. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarının her birinin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden nicelleştirilir. Sınavlar akademik takvimde belirlenen sınav tarihlerinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır.
MEZUNİYET KOŞULLARI
Öğrencinin, sorumlu olduğu tüm eğitim-öğretim çalışmalarını başarı ile tamamladığı zaman mezuniyete hak kazanır.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
İNTİBAK BİLGİLERİ
Kocaeli Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesine düzenlenir.
KAZANILAN DERECE VE BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye Oto Boya ve Karoseri Programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir. 2. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler
İSTİHDAM ALANLARI
Otomotiv sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki firmalar, sivil toplum örgütleri, Oto Boya ve Karoseri Programı ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Oto Boya Karoseri Programı ders planında yer alan dersler içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors