Vizyon - Misyon

Misyon

Otomotiv İmalat sektöründe, sektörel alanlarda Ulusal Meslek Standartlarına uygun mesleki yetkinliklere, sektörün gerektirdiği teknolojik ve kültürel birikime, iletişim becerisine, değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisine, problem çözme yeteneği ve ekip çalışması ruhuna sahip; Milli, insani değerleri ve iş ahlakını gözeten bireyler yetiştirmektir.


Vizyon

Üniversite, Sanayi ve Yerel yönetim ortaklı olarak Otomotiv imalat sektöründe, İş dünyasının talep ettiği iş gücü eğitiminde, ulusal yeterliliklere sahip nitelikli bireyler yetiştirirken, öğrencilerine sanayi ortamlarında sürekli gelişen ve değişen koşullara uyum sağlayacak mesleki beceri altyapısını da kazandırabilen ve iş gücüne katılan mezunlarının en yüksek oranda istihdam edilmesini sağlayabilen bir mesleki eğitim birimi olmaktır. Bu anlamda, yapılan başarılı çalışmaları takip etmek ve yenilerini üretmek suretiyle Ulusal hedeflerimiz ve Endüstri 4.0 gerekleri doğrultusunda, eğitim stratejileri oluşturmak, uygulamak ve örnek bir kurumsal yapı olarak ilerlemektir.





Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors