Koordinatörlükler

Koordinatörlükler

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr.Öğr.Üyesi İlbeyi Kılavuz Koordinatör
Öğr. Gör. Kamil KARABAŞ Koordinatör Yardımcısı

ERASMUS VE MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Şehriban ÖNCEL Koordinatör

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Ufuk ABACI Koordinatör
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors